blog

Saturday, 20 April 2013

Apakah Penderaan Kanak-kanakPenderaan Kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi dan komersial,
Merangkumi semua jenis penderaan fizikal dan/atau emosi, penderaan seksual, pengabaian atau kelalaian atau eksploitasi komersial atau lain-lain eksploitasi, yang boleh atau telah menyebabkan kerosakan, kepada kesihatan kanak-kanak, dari segi kehidupan, perkembangan atau harga diri. Ini adalah dalam konteks di mana pendera ada perhubungan tanggungjawab atau kuasa atas kanak-kanak berkenaan atau pendera ialah seseorang yang dipercayai oleh kanak-kanak itu - WHO pasukan pencegah kecederaan keganasan,1999.
Penderaan Kanak-kanak secara amnya dibahagikan kepada empat jenis penderaan termasuk :
o Penderaan fizikal
o Penderaan Seksual
o Penderaan Emosi
o Pengabaian
Antara jenis-jenis Penderaan Kanak-kanak
A) Penderaan fizikal
Kecederaan fizikal (dari kecederaan ringan sehingga kecederaan teruk seperti patah atau kematian)
o Disebabkan oleh tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, goncangan, campakkan, tikaman, tercekik, pukulan (menggunakan tangan, kayu, atau sebarang objek) ,atau apa-apa yang mencederakan kanak-kanak.
o Dikenal pasti sebagai penderaan tidak kira sama ada penjaga berniat untuk mencederakan kanak-kanak atau tidak.

Tiada selalunya ada niat untuk menyakitkan atau menyebabkan kecederaan
o Ia mungkin disebabkan dari tujuan untuk mendisiplinkan yang berlebihan atau hukuman fizikal
o Gangguan dari tangisan bayi dan ketidakbolehan untuk mengendalikannya


Buli, dan "shaken baby syndrome" termasuk dalam Penderaan Fizikal
B) Penderaan Seksual
Sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja di mana mengikut umur atau perkembangan yang sepatutnya bertanggungjawab dan dipercayai. Ini termasuk:
o Mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang.
o Ini termasuk eksploitasi komersial melalui pelacuran atau penghasilan gambar lucah
Setiap kanak-kanak berhak mempunyai seorang dewasa yang dapat menyayangi dan menyokong mereka untuk membesar
C) Penderaan emosi
Biasanya sukar untuk dibuktikan
Biasanya berlaku bersama lain jenis penderaan dikenal pasti
o Memperkecilkan (termasuk kaki buli di sekolah)
o Kerap mengenakan orang lain
o Memperkecil dan memalukan
o Menolak perawatan
o Mengurung kanak-kanak seperti dalam almari gelap
D) Pengabaian
Pengabaian berlaku apabila kanak-kanak tidak mendapat keperluan asas yang diperlukan dari orang dewasa
o Fizikal - (contohnya kegagalan untuk menyediakan keperluan seperti makanan, tempat perlindungan, atau kekurangan pengawasan untuk keselamatan yang sepatutnya)
o Perubatan - (contohnya untuk menyediakan perubatan atau perawatan kesihatan mental)
o Pendidikan dan penyeliaan - (contohnya kegagalan untuk memberi pendidikan atau memenuhi keperluan khas yang lain)
o Emosi
- Tidak memberi perhatian kepada keperluan emosi kanak-kanak
- Kegagalan untuk menyediakan penjagaan psikologi
- Membenarkan kanak-kanak untuk menggunakan alkohol atau dadah lain
o Diambil kira nilai budaya, piawaian penjagaan dan faktor kemiskinan sebelum kes dilaporkan sebagai kes pengabaian.

No comments:

Post a Comment